Wat kan ik voor je doen?

Als socioloog en pedagoog wil ik bijdragen aan inzicht in alledaagse maatschappelijke ontwikkelingen: door het toevoegen van een breder perspectief, of juist de samenhang met andere maatschappelijke ontwikkelingen aan te geven. Daarbij probeer ik nét dat ene stapje opzij te doen, weg uit de (vaak) morele paniek en ophef van het moment, naar een rustiger en meer overwogen standpunt. Ik doe dat in heldere taal, met een grondige onderbouwing vanuit theorie en onderzoek. Mijn belangrijkste doelstellingen zijn inzicht, verbinding en richtlijnen voor beleid en concreet handelen.

Wat kan ik voor je doen?boekpresentatie 13

Deskundigheid over pesten: Over pesten zijn nog veel misverstanden en deze staan een effectieve aanpak vaak juist in de weg – ondanks alle goede bedoelingen. Iedereen die te maken heeft met pesten, of het nu over pesten op en rond scholen gaat of om pesten op het werk of in instellingen, nodig ik van harte uit om mijn boek te lezen. Op scholen (voor teams of teamleiders) kan ik daarnaast een presentatie of een teamgesprek verzorgen.

Schrijven en onderzoek: Mijn sterke kant is het schrijven van artikelen en achtergrondhoofdstukken, waarin een actueel thema in een breder perspectief wordt geplaatst. In helder taalgebruik en met grondige onderbouwing vanuit theorie en bestaand onderzoek. Onderwerpen kunnen zijn: jeugd, opvoeding, onderwijs, ouderbetrokkenheid, meisjes en jongens, levensloop. Zie voor mijn bestaande werk in de lijst bij mijn publicaties.

Spreken: Over pesten en het aanpakken of -liever- voorkomen daarvan en het belang van een veilig team en een veilige school. Of over ouderbetrokkenheid, jongens en meisjes in onderwijs en opvoeding, over jeugd en jongvolwassenheid, over eetcultuur en moraal, over sociale uitsluiting van groepen.

Wil je mij uitnodigen voor het schrijven van een artikel, hoofdstuk, voor een interview of presentatie, dan kun je me bereiken via info@miekevanstigt.nl