Over mij

cropped-Mieke-staatsieportret-2.jpgAls sociologe, pedagoge, schrijfster en columniste schrijf ik over gezinnen, opvoeding, onderwijs en levensloop. Daarnaast geef ik lezingen en presentaties voor mensen die professioneel met opvoeding en onderwijs te maken hebben. Ik ben een overkoepelend denker, die onderwerpen het liefst vanuit verschillende perspectieven belicht. Ik denk dat je als pedagoog niets kunt zeggen over opvoeding als je de context niet kent waarin ouders opvoeden en kinderen opgroeien. En hoezo heeft de psychologie van de opgroeiende jeugd niets te maken met ons schoolsysteem? Mijn expeditie begint bij het stellen van fundamentele vragen: wie, wat, hoeveel, hoezo? Dat levert vaak onverwachte, verrassende inzichten op, die ik vanuit onderzoek en theorie grondig onderbouw. Mijn doel is om de visie op hedendaagse verschijnselen scherp te stellen. Van daaruit kunnen we kijken naar concrete oplossingen en beleid. Verder schrijf ik graag, heel graag zelfs. Als socioloog ben ik een mythenjager, eigenzinnig en (meestal) niet bang. Ik ben scherp-zinnig en allergisch voor de woorden “nu eenmaal”. Oh ja, en liefhebber van het Franse platteland, zie de foto.

In 2014 verscheen mijn boek Alles over Pesten, bij uitgeverij Boom.  In dit boek belicht ik het verschijnsel pesten vanuit alle mogelijke perspectieven: vanuit slachtoffers, ouders, daders, leerkrachten, werknemers en bewoners en leidinggevenden van instellingen. Vanuit de biologie, filosofie, psychologie en sociologie zoek ik naar verklaringen en oplossingen. Ik kom tot twee belangrijke bevindingen: (1) pesten is geen onvermijdelijk verschijnsel dat “nu eenmaal” bij het leven hoort, maar een teken van sociale onveiligheid en (2) het aanpakken van pesten is niet alleen noodzakelijk voor de vele, vele slachtoffers, maar dient het belang en het welzijn van alle betrokkenen.

 

Als schrijfster en columniste schrijf ik over maatschappelijke ontwikkelingen op bovengenoemde gebieden: jeugd en opvoeding, jongens en meisjes, armoede en kansenongelijkheid, eetcultuur en moraal, jongeren en jeugdbeleid, ouders en onderwijs. Mijn columns zijn te lezen op www.socialevraagstukken.nl, waar ik ook “drager van het maatschappelijk debat” ben. Regelmatig schrijf ik artikelen voor hun Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Als onderzoeker werk ik graag aan het scheppen van inzicht en kennis van achtergronden op het gebied van gezin, opvoeding, onderwijs en levensloop. Zo deed ik voor Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onderzoek naar de jeugdperiode en overgang naar volwassenheid; voor de FNV onderzocht ik wat de gevolgen zijn van veranderingen in de samenleving voor de toekomst van jongeren: voor Motivaction deed ik onderzoek naar jeugd, onderwijs en arbeidsmarkt en voor het het F-boek schreef ik over jongens en meisjes in het onderwijs. Kijk hier voor een uitgebreide publicatielijst. Daarnaast heb ik al enige jaren een blog en ben ik actief op Twitter. Mijn blog ga ik in de komende periode overhevelen naar deze website, maar is nu nog te lezen op blogspot.

Vragen? Stel ze gerust via info@miekevanstigt.nl