Mijn publicaties

Mijn boek Alles over Pesten

In mei 2014 verscheen mijn boek Alles over Pesten bij Uitgeverij Boom in Amsterdam. In dit boek belicht ik het verschijnsel pesten vanuit alle mogelijke perspectieven: vanuit slachtoffers, ouders, daders, leerkrachten, werknemers en bewoners en leidinggevenden van instellingen. Vanuit de biologie, filosofie, psychologie en sociologie zoek ik naar verklaringen en oplossingen. Ik kom tot twee belangrijke bevindingen: (1) pesten is geen onvermijdelijk verschijnsel dat “nu eenmaal” bij het leven hoort, maar een teken van sociale onveiligheid en (2) het aanpakken van pesten is niet alleen noodzakelijk voor de vele, vele slachtoffers, maar dient het belang en het welzijn van alle betrokkenen.

 

Overige publicaties:

Mieke van Stigt: “Jonge mensen in een veranderende samenleving.” In: Saskia Boumans (red)/FNV Jongeren: WTFact. De feiten over werkende jongeren in Nederland. FNV/Young and United, 2015. (Over veranderingen in samenleving en arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor de toekomst van de huidige generatie jongeren.)

Mieke van Stigt: “Onzeker versus stoer. Zorgen over meisjes en jongens in het huidige onderwijs.” In: Anja Meulenbelt en Renée Römkes: Het F-boek, feminisme van nu in woord en beeld. Atria/spectrum 2015 (Over hoe in het huidige onderwijs jongens en meisjes als verschillend worden bestempeld en behandeld, en wat daarvan de gevolgen zijn.)

Mieke van Stigt: “Een kleine geschiedenis van ouderbetrokkenheid en communicatie met ouders“. Hoofdstuk 4 (p.31-38) in: Frederik Smit (red.): Professionele communicatie. Partnerschap Ouders, school en buurt. ITS/Radboud Universiteit Nijmegen: Meesterklasbijdragen Rotterdam 2, 2013. (Onderzoek naar de relatie tussen scholen en ouders en de geschiedenis en maatschappelijke achtergrond van ouderbetrokkenheid – deze tekst is ook op mijn blog te vinden.)

Mieke van Stigt: “Jeugd van school naar werk” (Hoofdstuk 5, p. 117-151) in: F. Spangenberg en M. Lampert: “De Grenzeloze Generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK” Amsterdam: Motivaction, 2011.

Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee, Jan Groeneveld: De tijd van ons leven. WRR publicaties, 2009 (Boekje ter gelegenheid van het afscheid van Gerrit Kronjee bij de WRR, over verschillende fasen in de levensloop, de specifieke aspecten en problemen en het belang van een levensloopbeleid. Dit boekje is hier als pdf te downloaden).

G.K. Kronjee en W.E. van Stigt: “De overgang van jeugd naar volwassenheid en een levensloopbeleid” in: P.A.H. van Lieshout e.a.(red.): “Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid.” Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid /AUP 2007. (Onderzoek naar verschillende deelgebieden van volwassenwording: zelfstandig wonen, relatie, werk en het belang van ondersteunend beleid. Deze publicatie is hier als pdf te downloaden.)

Mieke van Stigt: “Een race tegen de klok“. In: Han Israëls, Mieke Komen en Abram de Swaan e.a.(red): “Over Elias. Herinneringen en anekdotes.” Amsterdam: uitgeverij Het Spinhuis, 1993 (Over mijn ervaringen en observaties als assistente van Norbert Elias, april-augustus 1990.)

  • Vriendenboek Ton Notten
  • Vriendenboek Christien Brinkgreve
  • Vriendenboek Bart van Heerikhuizen

Columns:

 

Lezingen, workshops: